Prepravný dokument CMR je známy aj ako nákladný list CMR. CMR preukazuje zmluvu o cestnej preprave, určuje rozsah a zodpovednosť za vykonanú dopravu a identifikuje zúčastnené strany a prepravovaný tovar. Jeho použitie znamená dodržiavanie CMR („Contrat de Transport International de Marchandises par Route“), ktorým sa tento dokument riadi. Tento dokument obsahuje pokyny, ktoré vývozca alebo dovozca dáva dopravcovi, takže musí nevyhnutne sprevádzať tovar v cestnej preprave. Vydanie tohto dokladu by mal vydať dopravca (vodič nákladného vozidla) so všetkými informáciami potrebnými na formálne vyzdvihnutie tovaru; zvyčajne to však bude odosielateľ, ktorý vyplní doklad o príchode nákladného vozidla do jeho skladu, a to vždy v prípade plného naloženia; v prípade zoskupenia tento dokument bežne vybavuje špeditér, pretože existuje vnútorná preprava na účely vyzdvihnutia tovaru zoskupeného s iným tovarom od rôznych vývozcov, ktorý ho pošle spoločne na konečné miesto určenia v cudzej krajine. Model prepravného dokladu CMR.

CMR musí obsahovať:

Autodoprava Masaryk sa pri doprave plne riadi dohovorom CMR